JomwaQaf.com web@jomwaqaf.com
Tel / WhatsApp +6010-300 4205

JomwaQaf.com

Konsortium Sinergi Ulung Sdn Bhd (KSU) telah ditubuhkan bagi memudahkan pengguna atau penderma untuk berwakaf dan cuba untuk meningkatkan pandangan masyarakat mengenai sistem pengurusan wakaf yang tidak telus. Oleh sebab itu, seawal tahun 2016 (KSU) telah didaftarkan bagi menguruskan sebuah projek diberi nama JomWaqaf.com secara atas talian. (KSU) pada amnya terlibat secara langsung dalam pemasaran dan pengurusan aktiviti jualan dan pembelian di laman web JomWaqaf.com.

KSU juga memberi tumpuan wakaf dalam pembangunan hartanah dan modal insan.

KSU juga terlibat dalam perkhidmatan dan bekalan sektor seperti latihan dan perkhidmatan perundingan, perkhidmatan percetakan, peralatan pejabat bekalan, alat tulis, cenderamata dan hadiah korporat, perabot dan peralatan elektrik/ elektronik.

Kakitangan utama kami adalah pakar dalam bidang Kejuruteraan, Keselamatan dan Kewangan untuk perundingan dan pembangunan.