JomwaQaf.com web@jomwaqaf.com
Tel / WhatsApp +6010-300 4205

Lembaga Pengarah

Adalah seorang pegawai kanan Kerajaan Malaysia, Kementerian Kewangan Pada masa ini juga merupakan Pengarah di Pembinaan BLT Sdn Bhd, sebuah syarikat milik Kementerian Kewangan Diperbadankan.

Bekas Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Pada masa ini juga merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif di Sunway Construction Group Berhad

MOHAMMAD SYAHNIS BIN SALLEH

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Berpengalaman dalam pra pembangunan terutamanya bagi kewangan dan aliran tunai. Ahli dalam Majlis Pemuafakatan Amanah Malaysia.

Carta Organisasi